Příběhy rodin dětí s autismem, které mohou změnit situaci v ČR

5 příběhů, pouze 1 veskrze pozitivní
Ve čtvrtek 6. listopadu se v poslanecké sněmovně uskutečnil seminář na téma Životní podmínky osob s PAS v ČR, po němž následovala tisková konference. Na semináři se sešlo přes 70 zástupců z řad ministerstev MPSV, MŠMT, MZ, MF, Úřadu vlády, Národního institutu pro vzdělávání, ČSSZ, poslanců a senátorů. Ze semináře byl pořízen audio a videozáznam. Dnes přináším první části záznamu – příběhy rodičů.

 
Nedovedu si ani představit, jak neskutečně těžké a bolestné muselo být pro každého jeho vystoupení. Znovu procházet celým příběhem, otevírat rány a ajitřňovat vědomí, že ani dnes není dlouhý běh ani zdaleka u konce. Moc obdivuji všechny rodiče, kteří otevřeně hovořili o tom, jak vypadá jejich každodenní život. Je mi úzko z toho, jak životní etapu po etapě vykreslují překážky, se kterými se musejí potýkat, v jejichž pozadí je často lidská malost, zloba, zášť a netolerance.
 
Při poslechu jejich příběhů jsem spolu s nimi procházel po cestě ten vlastní a poznával důvěrně známá místa. Věřím, že i vy je budete poznávat. 
 
Přeji si ale, aby jejich vystoupení nepřišlo nazmar. Aby jasné závěry, které z něho plynou, našly přijetí na příslušných místech, aby se začaly dít změny, které tolik potřebují naše děti, které tolik potřebují naše rodiny, naše země a naše společnost. 
 
Pět rodičů našlo odvahu vystoupit a dokázalo si, navzdory bolesti, zachovat nadhled a nezaujatý postoj, aby svým příběhem a příběhem svých dětí dokázali přiblížit ostatním, co je to autismus a jaký je život s ním. Zde jsou jejich příběhy:
 

Marta Pečeňová https://www.youtube.com/watch?v=PMQttxlukBs
Šárka Souchopová https://www.youtube.com/watch?v=6wWLXC8QA3k
Jana Gandalovičová https://www.youtube.com/watch?v=8kLnk9oR3i0
Markéta Jandeková https://www.youtube.com/watch?v=fryPcR09Bd4