Nautis – Národní ústav pro autismus – zkušenosti – apla praha

Odborníci na autismus v ČR – kvalita je kolísavá

Nautis - APLA Praha - zkušenosti

To není zdaleka poprvé ani naposledy, kdy Nautis – Apla Praha nebere ohledy na autisty nebo kdy jde přímo proti nim. U organizace, která se zde autismu věnuje už mnoho let bychom mohli očekávat, že při svých aktivitách budou zohledňovat zejména nebo alespoň okrajově autisty. Tenhle obrázek z Facebookových stránek provozovaných samotnou organizací vydá za tisíc slov. Jen pro usmání: v daném příspěvku se „Národní ústav pro autismus“ ptá na to, kdo zodpovídá za „národní politiku státu v oblasti autismu“. Možná pekaři?

Často se lze také doslechnout o tom, že stát se dostatečně nestará nebo situaci neřeší. Nebo, že by měl více podpořit speciální domovy.

Jen pro představu – níže jsou dotace a granty, které NAUTIS a spřízněné organizace dostaly od státu jen za rok 2017 (dle registru smluv, nezapočítány jsou další dotace, které se odvíjejí od počtu klientů SPC, žáků MŠ nebo klientů v sociálních službách). Jde o více než 13 miliónů za necelý rok jen od státu (města a kraje). Znovu – jde jen o část celkových dotací, grantů, sponzoringů a darů. 

Dotace Nautis a spřízněných organizací jen v roce 2017 (necelý rok)

02.06.2017 146 200
28.06.2017 225 000
23.02.2017 410 398
15.02.2017 1 927 300
09.03.2017 1 549 800
16.03.2017 1 601 400
15.05.2017 224 800
26.04.2017 3 489 000
16.02.2017 224 800
20.03.2017 170 000
28.04.2017 3 029 000
20.04.2017 657 000
23.03.2017 182 000
Celkem 13 836 698 CZK

Stát se stará… Ale možná, že kdyby ty peníze, co každý rok posílá do „Národního“ ústavu pro autismus radši rozdělil rodinám, mělo by to násobně větší efekt.