Nautis – Národní ústav pro autismus – zkušenosti

Odborníci na autismus v ČR – kvalita je kolísavá

Nautis - APLA Praha - zkušenosti

To není zdaleka poprvé ani naposledy, kdy Nautis – Apla Praha nebere ohledy na autisty nebo kdy jde přímo proti nim. U organizace, která se zde autismu věnuje už mnoho let bychom mohli očekávat, že při svých aktivitách budou zohledňovat zejména nebo alespoň okrajově autisty. Tenhle obrázek z Facebookových stránek provozovaných samotnou organizací vydá za tisíc slov. Jen pro usmání: v daném příspěvku se „Národní ústav pro autismus“ ptá na to, kdo zodpovídá za „národní politiku státu v oblasti autismu“. Možná pekaři?