Autismus a Aspergerův syndrom – encyklopedie pojmů

A

AA 

ABA terapie 

ADD

ADHD 

ADI 

ADOS test

Afázie 

Afekt

Agrese 

Alternativní komunikační systémy 

Alternativní vzdělávání  

ANI

AQ 

Artism

AS  

ASAN  

Asperger, Hans  

Aspergerův syndrom 

Atypický autismus

Autism Network International

Autism Speaks 

Autismus 

B

Barevné slyšení 

Bezpohlavnost 

Binarita 

Brown, Lydia 

C

Canisterapie 

CARS test  

D

des Roches Rocha, Shannon

Dětský autismus  

Diagnóza, diagnostika 

Dospělý autista 

Dospívání 

Druhy autismu 

Dysfázie(vývojová) 

Dysgrafie 

Dyskalkulie 

Dysortografie 

Dyspraxie

E

Echolálie 

Empatie  

Epilepsie

F

Felinoterapie 

Fobie

Fotosenzitivita

G

Grace, Ally

Grandin, Temple, PhD

H

Hipoterapie

 Houpání 

Hyperaktivita 

Hyperkinetická porucha 

Hyperlexie 

Hypermobilita

Ch

Chameleonský efekt

Chráněné místo 

Chůze po špičkách

I

ID Invalidní důchod

J

K

Kanner, Leo  

Kannerův syndrom 

Komorbidita 

Klepání  

L

Lehká mozková dysfunkce 

LMD 

M

M-CHAT test

Meltdown 

Misofonie 

Myšlení v obrazech

N

Nadační fond autismu 

Nemotornost 

Nešikovnost 

Nespavost 

Neurodiverzita 

Neurotypik 

Neverbální, neverbalita 

Nevyhraněná lateralita 

Nízkofunkční autismus 

Normálnost 

NT 

O

Obourukost 

Obsedantně kompulzivní porucha 

Obsese 

OCD 

Oční kontakt 

P

Panická porucha 

PAS 

Pevné objetí 

Piktogram  

PNP  

Pohupování  

Poruchy příjmu potravy  

Poruchy spánku 

Přecitlivělost 

Přemysl Mikoláš

Přidružené jevy 

Příspěvek na péči 

Příznaky autismu  

Puberta

Q

R

Regres

Retardace 

Rettův syndrom 

Rigidní chování

Rituály  

Rozvrh dne 

Ř

S

Sebediagnostika 

Sebeobhájce 

Sebestimulace 

Sémantická parafrázie 

Sequenzia, Amy  

Shutdown 

Sinclair, Jim

Smyslové přetížení 

Sonrise 

SPC 

SPD – Sensory Processing Disorder 

Speciální pedagogické centrum  

Speciální zájmy 

Stimming 

Středněfunkční autismus 

Sutton, Michelle

Symptomy 

Synestezie

Š

T

Tiky

Tourettův syndrom

Ť

U

Úzkost, úzkostnost

V

Vysokofunkční autismus

W

Walker, Nick 

Warrior mothers, Warrior parenting 

Wrongplanet

X

Y

Z

Zalehávání 

Zážitkový deník 

Zkřížená lateralita

Zrzavá holka

Ž

Ženy a autismus