ABA terapie

ABA je zkratkou z anglického „Applied Behaviour Analysis“, tedy aplikovaná behaviorální analýza. Její počátky je možné datovat už v šedesátých letech minulého století, jejím průkopníkem byl O. Lovaas. Je jednou z mnoha možných terapií, která je nabízena autistům – cílem je redukovat „nevhodné“ chování autistů a nahradit jej „správným“ chováním, čehož se dosahuje intenzivním cvičením (25-40 hodin týdně) a „posilováním vhodného chování“ odměnami pod dozorem ABA terapeuta, který by správně měl o dosažených pokrocích informovat nejčastěji rodiče autistického dítěte .

V tomto je ABA terapie poněkud kontroverzní, neboť vychází z předpokladu, že výchozí autistické chování je čímsi „nevhodným“, špatným, co musí být nahrazeno a nutně přeučeno, přičemž se mnohdy jedná i o naprosto nevinné projevy, které autistům naopak pomáhají (viz Stimming, Smyslové přetížení). Dalšími nevýhodami této terapie jsou také časová i finanční náročnost. Při výběru vhodné terapie pro člověka s autismem je nutné respektovat jeho osobnost – na každého člověka jednotlivé terapie účinkují jinak. V České republice je ABA terapie momentálně jedinou veřejně dostupnou terapií.

Články na tomto webu pojednávající o ABA terapii:

ABA terapie pro autismus není o nic účinnější než jiné metody, výsledek velké studie z roku 2016

Tiché ruce

Rada rodičům autistických dětí

Autismus a úzkost: Když pochvaly nefungují

Aktion Mensch odmítá podporovat ABA terapii