Afekt

Jako afekt je nesprávně označován emocionální stav autistů, při kterém dochází k výbuchu nahromaděných emocí. Dítě však nejedná v afektu kvůli jednomu spouštěči, jako to bývá běžné u neurotypických dětí. Proto je toto označení špatné.

U autistických dětí se naopak špatné vjemy hromadí a k přehlcení dojde až po určité době. Takový stav však neoznačujeme jako afekt, nýbrž mu říkáme meltdown.

Více o meltdownu:

Autismus – Meltdown a Shutdown

Autismus a úzkost: Když pochvaly nefungují

Temná strana stimu: sebepoškozování

49 frází, kterými uklidníte úzkostné dítě a dospělého

Meltdown a šok poté

Meltdown a shutdown