Autism Speaks

Autism Speaks je organizace působící v USA, která si klade za cíl pomáhat autistům. V současné době je velmi silně kritizována autisty samotnými, kteří nesouhlasili s mnoha tvrzeními této organizace, například tím, že autismus je nemoc a je potřeba jej léčit.

Více článků o Autism Speaks:

Jak být oporou lidem s autismem během měsíce autismu

Příspěvek o Autism Speaks

Funkčnost a autismus

Na obrázku jsou dvě ženy. Žena v oranžovém má hlavu v dlaních a vypráví. Žena v bílém naslouchá.
Konzultace pro rodiny a rodiče