Dysfázie (vývojová)

Vývojová dysfázie je k autismu přidružující se jev postihující vývoj řeči. Často bývá zaměňována při diagnostice za autismus, poněvadž se projevuje opožděným vývojem řeči u dětí. Děti s dysfázií však nemívají tolik rozvinuté speciální zájmy, nemají potřebu stimmovat a jejich mozek zpracovává údaje často spíše neurotypickým způsobem.

Dysfázie je stav, který je možno časem srovnat směrem k neurotypickému vývoji, autista se však neurotypikem nikdy nestane.

Články týkající se dysfázie:

Jazykové deficity či zvláštnosti u autistů

Proč je řeč pro autisty tak složitá   

Ztracena v překladu  

Pod kůží konverzace

Na obrázku jsou dvě ženy. Žena v oranžovém má hlavu v dlaních a vypráví. Žena v bílém naslouchá.
Konzultace pro rodiny a rodiče