Komorbidity

Komorbidita je české slovo, které označuje další jevy, které se přidružují k autismu. Problematické na tomto pojmu je, že má negativní konotaci – označuje přidružené jevy k autismu za poruchy. Nicméně tyto poruchy nemají pouze negativní stránky, proto mnoho autistů preferuje, když je označujeme za přidružené jevy k autismu.

Více o komorbiditách:

Různé typy OCD

Co lidi nechápou

Přidružené poruchy