LMD

LMD, neboli Lehká mozková dysfunkce, je starý český název pro poruchu, která se diagnostikovala v 90. letech. Tento název je dnes už zastaralý. Místo lehké mozkové dysfunkce se dnes používá označení  ADD, ADHD.

Více o přidružených jevech k autismu:

Různé typy OCD

Co lidi nechápou

Přidružené poruchy