Příspěvek na péči

Příspěvek na péči, neboli PNP, je speciální příspěvek, který se přiděluje rodinám s autistickým jedincem jako peněžitá pomoc od státu. Vyplácí se měsíčně a dělí se do čtyř stupňů podle výše – ta se odvíjí dle toho, jak moc je člověk na naší péči závislý. To posuzuje posudková komise. 

Více o příspěvku na péči:
Kolik stojí výchova dítěte s autismem

Na obrázku jsou dvě ženy. Žena v oranžovém má hlavu v dlaních a vypráví. Žena v bílém naslouchá.
Konzultace pro rodiny a rodiče