Sebeobhájce

Sebeobhájce je autista, jehož zájmem je chránit a hájit své vlastní zájmy a práva(a práva neverbálních autistů, kteří nemohou svá práva hájit stejným způsobem jako jiní verbální či neverbální autisté ) v neurotypické společnosti. Sebeobhájce může zastupovat zároveň sebe i další autisty. V České republice není síť sebeobhájců nijak rozšířená, v zahraničí je to například spolek ASAN.

Více o sebeobhájcích:
Nemluvíte za nízkofunkční lidi s autismem

Funkčnost a autismus

 Autista nebo člověk s autismem  

Autismus a zalehávání

Vyjádření ASANu

Autismus a superhrdinové