Wrongplanet

Wrongplanet.net je komunitní fórum v anglickém jazyce, kde se mohou setkávat autisté, psát své vlastní vhledy, diskutovat nad svými životy a společně si povídat. Taková komunita je velmi důležitá, neboť nabízí autistům mnohdy jeden z velmi mála přístupů k podobně smýšlejícím lidem a dává jim pocit sounáležitosti s ostatními.

Na obrázku jsou dvě ženy. Žena v oranžovém má hlavu v dlaních a vypráví. Žena v bílém naslouchá.
Konzultace pro rodiny a rodiče