Očkování a autismus

Způsobuje očkování autismus?

 

Barack Obama se setkává s jednou z rodin před klíčovým rozhodnutím o vládní strategii pro autismus. Fotografie z archivů US vlády, pořízená na www.pond5.com/free

Vášnivé debaty úspěšně rozdělují společnost do dvou táborů a mezi dvěma krajními názory se často ztrácí to nejpodstatnější.

Existují studie, které jednoznačně dokazují, že mezi očkováním a autismem není žádná souvislost.
Existují studie, které jednoznačně dokazují, že mezi očkováním a autismem je jasná souvislost.

A teď si vyberte.

Mezi dvěma tábory, které jsou mimo jiné zmítány i ekonomickými zájmy na obou stranách se pak potácejí rodiče, kteří nechápou, co způsobilo u jejich dítěte autismus a proto tápou v nejistotě.

Věřím, že jedna z obtíží spočívá ve slově „způsobit“. Nemyslím si, že autismus je důsledkem a očkování příčinou. Mezi oběma argumentujícími tábory je ale velice velký prostor, do kterého vstoupíme, pokud se zeptáme, zda může existovat souvislost mezi autismem a očkováním.

Jistěže může a kdo říká opak, je nesoudný nebo lže.

Očkování je chemický proces zahrnující biologickou reakci a zejména v kombinaci více očkování naráz vede ke zvýšené zátěži pro organismus. Běžným vedlejším efektem mohou být alergické reakce, otoky v místě očkování, zvýšená teplota, plačtivost, atp. Každý lékař vás po očkování varuje před možnou reakcí, která se může objevit až do jednoho měsíce po očkování.

Není už ale jasné, co dělat, pokud nastane a na koho se obrátit.

Znám rodinu, jejíž dítě mělo po očkování všechny varovné příznaky, které popisuje výrobce dané látky. Oba rodiče jsou lékaři a tedy odborníci. Přestože dítě projevovalo symptomy divného pištivého pláče a další, neměli se kam obrátit. Mluvili s lékaři, volali výrobci… Všechno zbytečně. A ano, jejich dítě má autismus.

Známé jsou i další příklady, kdy očkování vedlo ke komplikacím nebo problémům: Očkování není program nebo stroj. Nejsme roboti, každý máme unikátní DNA a z ní plynoucí odlišnosti, které se projevují i v reakcích na očkování.

Přesto, můj osobní názor je, že očkování nezpůsobuje autismus. Věřím ale, že silná zátěž, kterou očkování představuje může způsobit regres a vést ke zvýšení / zrychlení rozvoje symptomů autismu.

Americký neurovědec Henry Markram popsal, jak probíhá u autistů úzkostná reakce, která paralyzuje v mozku receptivní systémy učení v raném věku (zrcadlové neurony, které umožňují učení sociální nápodobou). V jejím důsledku nedochází k rozvoji řeči, sdílení pozornosti a rozvoji sociálního učení ve věku, který je pro dítě kritický. Je snadné si představit, jak drtivá může být kombinace se zátěží způsobenou očkováním. Zvlášť v případě, kdy není připravena systematická záchranná síť pro tuto reakci. Správné rozpoznání reakce a získání diagnózy může trvat klidně i rok, rok a půl, během nichž probíhá regres a dochází k erozi vztahů a jistot uvnitř rodiny.

Neptejme se, zda očkování způsobuje autismus, nehledejme v něm nutně příčinu. Trvejme ale na debatě o tom, zda může v určitých případech vést ke komplikacím, které ztěžují jeho průběh a terapeutickou intervenci.

Stejně jako nepodáte dítěti lék, na který je alergické, nedáte očkování dítěti, které může mít autismus. Dokud ale nejsou dětští lékaři vyškolení a nepoužívají důsledné kontrolní checklisty pro vyloučení podezření na autismus, dokud se neprovádějí důsledná anamnestická vyšetření pro odhalení možné genetické predispozice v rodině, nelze zodpovědně a s jistotou říci, zda je bezpečné dítě v raném věku očkovat.

Nařízení plošného očkování, které je povinné se v této souvislosti jeví, jako problematické. Pokud se nařízení v současné podobě zachová, musí jej doprovázet odpovědnost za možné důsledky, mezi něž patří nikoliv snad autismus, ale možné zhoršení jeho symptomů, vývojový regres a ztížení terapeutické intervence. V rodinách, kde je zaznamenán předchozí výskyt autismu či jiná kondice v níž mozek funguje jiným způsobem než u běžné populace by povinnost měla být zcela odvolána a ponechána na rozhodnutí rodičů a zákonných zástupců. Jsou to oni, kdo se v případě komplikací bude celoživotně potýkat s případnými následky.