Co se autistické děti učí z reakcí dospělých

Je mnoho způsobů, jak se chovat k autistickému dítěti, které prožívá obtíže. Některé způsoby vedou ke zdravému prožívání událostí, zatímco jiné v dítěti mohou zanechat frustrace a traumata, jejichž následkem bude okamžité, krátkodobé nebo dlouhodobé zhoršení vztahu mezi dítětem a rodičem (učitelem, vychovatelem, etc.). To se samozřejmě projeví i v chování dítěte. Pokud někdo mluví o nezvladatelných a agresivních autistech, je dobré se ujistit, že jeho vlastní chování nezavdává příčinu. V řadě případů tomu tak, bohužel, bývá. 

CHOVÁNÍ DÍTĚTE REAKCE DOSPĚLÉHO CO SE Z TOHO DÍTĚ NAUČÍ

Meltdown

Průběh: Pláč, křik, bouchání, kopání

Co ho může způsobit: smyslové přetížení, stres z okolního prostředí, stres z lidí, úzkost, únava, neschopnost zpracovat informace

 

 Obvyklá reakce dospělého: Zvýší hlas, vynadá dítěti (např.: „Chováš se nevhodně!“), odvede jej pryč nebo mu zabrání v činnosti a řekne : „až se uklidníš, můžeš se vrátit…“

Co se z toho dítě naučí: Ostatní mě budou přijímat jen tehdy, když nebudu projevovat své pocity.

Jiná možná reakce: Zůstane v klidu, ujistí dítě, že je to náročná nepříjemná situace a řekne např.: „Jsem tu pro tebe. Pomůžu ti, hned jak budu vědět jak.“

Co se z toho dítě naučí: Mé pocity jsou odůvodněné a lidé mě budou přijímat, i když jsem přetížený a mám problém zůstat v klidu.

Shutdown

Průběh: dítě nemluví, nemá oční kontakt, schovává se nebo utíká pryč

Co ho může způsobit: smyslové přetížení, stres z okolního prostředí, stres z lidí, úzkost, únava, neschopnost zpracovat informace

 

Obvyklá reakce dospělého: Zvýší hlas, pokárá dítě (např.: „Nechovej se jak mimino“) odvede jej pryč nebo mu zabrání v činnosti a řekne: Jestli něco potřebuješ, musíš si o to hezky říct.

Co se z toho dítě naučí: Pokud nedokážu vyjádřit své pocity, ostatní mě nebudou přijímat.

Jiná možná reakce: Zůstane v klidu, ujistí dítě, že je to náročná nepříjemná situace a řekne např.: „Jsem tu pro tebe. Pomůžu ti, hned jak budu vědět jak.“

Co se z toho dítě naučí: Mé pocity jsou odůvodněné a lidé mě budou přijímat, i když jsem přetížený a dělá mi problém se vyjádřit.

Výbuch (agresivní)

Průběh: může fyzicky napadat ostatní, házet věcmi nebo nadávat a urážet

Co ho může způsobit: smyslové přetížení, stres z okolního prostředí, stres z lidí, úzkost, únava, neschopnost zpracovat informace

 

Obvyklá reakce dospělého: Zvýší hlas, vynadá dítěti (např. „Jak se opovažuješ?“) odvede jej pryč nebo mu zabrání v činnosti a řekne: „Chováš se hrozně! Copak se neumíš ovládnout?“ Co se z toho dítě naučí: Ostatní mě budou přijímat jen tehdy, když nebudu dělat žádné chyby.
Jiná možná reakce: Zůstane v klidu, ujistí dítě, že je to náročná nepříjemná situace a řekne: „Vím, že se teď cítíš hrozně, ale nemůžeš ubližovat ostatním. Vymyslíme jiný způsob, jak ty nepříjemné pocity překonat, aby  ses cítil líp. Co se z toho dítě naučí: Mé pocity jsou odůvodněné a lidé mě budou přijímat, i když dělám chyby a mám problém zůstat klidný.

Každý okamžik nás něco naučí.  A co učíte své autistické děti vy?

Copyright: ©Michelle Sutton *www.michellesuttonwrites.blogspot.com.au *Uveďte prosím autora a neupravujte nijak text ani obrázek bez písemného souhlasu.

 

Michelle Sutton, autorka článku

Z anglického originálu WHAT AUTISTIC CHILDREN LEARN FROM ADULT RESPONSES

přeložila s laskavým svolením autorky Natálie Ficencová

Článek vznikl v rámci podpory projektu Nadačního fondu Avast Spolu do života