Canisterapie

Canisterapie je druh terapie, který se používá při práci s lidmi na autistickém spektru k rozvoji zejména sociálních dovedností. Při canisterapii jsou využíváni zejména asistenční vycvičení psi, kteří pomáhají nejčastěji dítěti naučit rozpoznávat, jaké společenské chování je v dané chvíli adekvátní.

Rovněž posilují kontakt a cit v rukou tím, že si člověk psa hladí, pomáhají mírnit meltdowny a mohou sloužit jako stim díky měkké srsti a přítulnosti. Canisterapii může provádět i necvičený domácí pes, pokud má k dítěti dobrý či neutrální (dítě jen pozoruje) vztah.

Více článků o canisterapii:

Aspíci a zvířata

Kočičí vrnění

Všechny kočky mají Aspergerův syndrom