Neurotypik

Neurotypik, případně také NT, je člověk, jehož mozek je neurotypický – nejsou v něm žádné odlišnosti od většiny populace. Neurotypický člověk komunikuje primárně řečí a výborně se orientuje v sociální oblasti, má však často problémy v jiných oblastech, které neurodiverzním lidem problémy nedělají – nemívá tak obrovskou představivost, případně nevidí věci obrazně a do takových detailů jako neurodiverzní lidé.

Více článků o neurotypicích:

 Zrzavá s Aspergerovým syndromem: Věci, které NT říkají

Věci, které nikdy nepochopím u NTček

Co si lidi pomyslí

Dopis neurotypikům

 Když odlišnost přestane být odlišností