PNP

PNP je česká zkratka pro Příspěvek na péči. Pokud má člověk diagnózu autismu a potřebuje pomoci se základními životními potřebami, může si jeho opatrovník zažádat o příspěvek na péči. Stupně se dělí podle závislosti podobně jako Invalidní důchod.

Více článků o PNP:

Kolik stojí výchova dítěte s autismem