Rigidní chování

Jako rigidní chování bývá u autistů často chybně označováno rituální chování a opakování. Toto je chybné proto, že v reálu mohou být autistické rituály velmi kreativní a pružné. Autisté mají rádi předvídatelnost, která jim pomáhá orientovat se v situacích, které jsou pro ně jinak stresující a úzkostné, protože netuší, co by měli očekávat. Je však chybné předpokládat, že autisté nutně potřebují rigidní plán – někdy je pro ně omezující.

Více o rigidním chování:
Kategorie o rituálech

Autismus a změny

Autistická logika

Rituály

Plánování a mind games