Sémantická parafrázie

Sémantická parafázie se může často přidružovat k autismu, jedná se o problém s vyjadřováním, kdy člověk zaměňuje určitá slova za jiná. Lidem se sémantickou parafázií mnohdy vyhovují více alternativní komunikační systémy(AAC), které dokáží plnohodnotně nahradit běžnou konverzaci.

Články o sémantické parafrázii:

Jazykové deficity či zvláštnosti u autistů

Proč je řeč pro autisty tak složitá   

Ztracena v překladu  

Pod kůží konverzace