Konzultace pro rodiny a organizace

Rádi bychom Vás upozornili na možnost konzultací v oblasti problematiky autismu pro rodiny i pro organizace. 
  • Máte nově diagnózu autismus nebo Aspergerův syndrom a nevíte, co dělat
  • Máte otázky ohledně chování svého dítěte
  • Máte otázky ohledně toho, jak můžete se svým autistickým dítětem pracovat
  • Máte otázky ohledně toho, jak dítěti pomoci s rozvojem komunikace

Konzultace vycházejí z poznatků vědního oboru psychologie zdraví. Společně se můžeme soustředit na silné stránky vašeho dítěte, hledat cesty, jak je rozvíjet a jak posilovat váš vzájemný vztah. Věříme, že Vaše děti potřebují sebevědomé a milující rodiče, kteří jim umožní, aby v prostoru vzájemného vztahu mohly být samy sebou. Potřebují Vás, aby dospěly, aby se staly samostatnými a aby si věřily v osobním i profesním životě.

 
Objednat konzultaci telefonicky na čísle: 608 723 274
 
Konzultace pro rodiny
Konzultace probíhají prostřednictvím Skype, případně po dohodě telefonicky.
Cena jedné konzultace je – 600 Kč (45 minut)
Všechny konzultace jsou hrazeny předem na základě zálohové faktury převodem na bankovní účet.
 
Školení pro organizace
Školení nebo konzultace pro organizace jsou možné po předchozí dohodě. Ceny jsou individuální.
 
Konzultace poskytuje Mgr. Jana Csémy, DiS., na základě živnostenského oprávnění IČ 02301849
 

Mgr. Jana Csémy, DiS. je certifikovanou psycholožkou zdraví . Certifikát získala během svého vysokoškolského studia na Karlově Univerzitě v Praze, kde v rámci studia absolvovala pětisemestrální certifikovaný program Psychologie zdraví vedený přímo zakladateli tohoto oboru v ČR – Doc. Václavem Břicháčkem, PhDr. Miluší Havlínovou, CSc. a Prof. Jaro Křivohlavým. Vydavatelem certifikátu je Univerzita Karlova v Praze. 

 
Mgr. Jana Csémy, DiS. má mnohaletou praxi v práci s autistickými dětmi, nejen z ČR, ale i z USA, je členkou správní rady Nadačního fondu Autismu a spoluvydavatelkou knih Temple Grandin, PhD. v České republice. Je školitelkou problematiky autismu v kurzech pro asistenty pedagoga.