ABA terapie v ČR – skutečný průlom nebo nátlaková přesilovka?

ABA terapie a autismus v ČR – vyhledávat nebo se vyhnout?

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je kontroverzní směr, který se zabývá zkoumáním vztahu chování a prostředí. Překvapivě neuznává základní psychologickou veličinu, kterou je prožívání. Mezi osobnostmi, které stáli u kořenů ABA se nejčastěji uvádí I. Lovaas a B.F. Skinner.

Čím dál tím častěji začíná být slyšet o ABA terapii v České republice ve vztahu k autismu. Není to náhoda, jde o vyústění dlouhodobé a systematické snahy některých rodičů o zlepšení bezútěšných poměrů, které u nás panují v přístupu k péči pro lidi s autismem a jejich rodiny.

Objevuje se nový typ terapie, po dlouhé době, kdy jsme tu měli jen všeléky v podobě nesprávně aplikovaných TEACH a PECS, rádobydomácí metody samozvaných odborníků, kteří tlačí vlastní značku a brutální, neetickou a zcela nepřípustnou terapii zaleháváním, která není užívána v rámci jakéhokoliv smysluplného systému, který by sliboval postupné odstranění této „techniky“.

Vstup ABA terapie v její dospělé podobě na Český trh je z hlediska autismu bezesporu zcela zásadní událostí, která v mnohém určí podobu péče pro lidi s autismem v ČR pro příštích deset až patnáct let. Nikdy dřív jsme tu neměli program se stejným potenciálem na změnu paradigmatu, mocenského postavení na „trhu s autismem“ či se stejným potenciálem změnit životy lidí s autismem.

K lepšímu nebo horšímu?

Současná situace lidí s autismem a jejich rodin v ČR je katastrofická. Míst, kam se lze s důvěrou obrátit je stále méně, než prstů na jedné ruce. Ceníky „poskytovatelů péče“ raketově bobtnají. Terapie je v zájmu objednávky rodičů a hlas lidí s autismem jakoby neexistoval. Vytvářejí se projekty na míru grantovým řízením a evropským fondům, které mají jediný a zcela dočasný efekt – blahobyt svých navrhovatelů. Erudovanost lékařů, odborných a pomáhajících profesí je nízká, informace, jimiž disponují jsou roky, až desetiletí za současným vývojem poznání v oblasti autismu. Pro zdravotní pojišťovny a stát jakoby autismus neexistoval – pokud diagnostikovaný autista neleží se zlomenou nohou v nemocnici. Pokud ho ovšem nezmění na autistu vyléčeného – jedním sezením u posudkové komise (omlouváme se všem zodpovědným a poctivým posudkářům – víme, že existujete).

Na scénu vstupuje ABA, ověnčená titulem studií, které prokázaly její účinnost. Co na tom, že existují další programy, kde je dostatek evidence, že jsou účinné a nebo na tom, že řada lidí s autismem a část rodičů si nepřeje účastnit se behaviorálních programů. ABA zůstává a na nějaký čas zůstane vlajkovou lodí smysluplné investice z hlediska státu, poskytovatelů péče, vzdělávacích institucí a pojišťoven. Není to vůbec špatně – někdo musí být první. Přestože se postavení ABA terapie na US trhu pomalu mění, a snad se dostane na širší podporu dalším programům, zůstává tím programem, který autistům a jejich rodinám vymohl systematickou péči, částečně hrazenou ze zdravotního pojištění. A to je obrovsky důležitý moment.

ABA má však taky velice temnou historii a oba její zakladatelé jsou spojováni se skandály, které nelze brát na lehkou váhu. Zejména pokud jde o děti. Ivor Lovaas, jedna z hlavních figur tohoto terapeutického směru, děti s autismem vystavoval elektrickým šokům, šokům hlasitými zvuky, bil je a s rozkoší o tom rozprávěl v rozhovorech médiím. ABA, která přichází do ČR se někdy také označuje jako BCABA a s minulostí tohoto směru údajně nemá nic společného a odkazuje se také na B.F. Skinnera. Známá autistická osobnost Temple Grandin se však v rámci kampaně MeToo svěřila s tím, jak ji coby mladou studentku B.F. Skinner sexuálně obtěžoval. Pokud je ABA postavená na odkazu tyrana a sexuálního násilníka, určitě to není nic, s čím by měly do styku přicházet mladé děti.

Zastánci ABA hovoří o tom, že moderní BCBA verze této terapie nemá s temnou minulostí nic společného. Bohužel, řada skandálů dokládá opak. Například nedávná aféra, v níž BCBA terapeuti vytvořili sérii karet pro hru Cards Against Humanity, kde se posmívali slabinám a obtížným momentům svých klientů. 

Od ABA terapie se distancovaly i některé velké mezinárodní charitativní organizace.

Hlavní kritika ABA

Největší kritikou ABA programu je, že je zaměřen na to, co chce rodič nebo terapeut, aby se dítě naučilo, menší zájem už má o dítě samotné. „K čemu mi je, že ABA je prokazatelně účinná, pokud mě učí dosahovat cíle, o které nemám zájem?“ Ptají se nejčastěji autisté, včetně těch, kteří ABA terapii absolvovali. Podmiňování sice funguje, ale více sleduje zájmy toho, kdo podmiňuje, než toho, kdo je podmiňován. Výzkumy dokazují, že ABA terapie může vést k post-traumatické stresové poruše. Tedy, že nepomáhá a naopak, traumatizuje.

Jiné průzkumy potvrdily, že Aplikovaná behaviorální analýza není o nic víc úspěšná, než jiné metody.

Citát o ABA terapii – Pokud ode mně něco chceš, pokud chceš, abych něco udělala, respektuj, kým jsem, respektuj můj způsob řešení problémů, naslouchej mi a dovol mi nesouhlasit a najít svou vlastní cestu. ABA toto odmítá a proto jsem ji zklamala.

 

Příchod ABA do Čech – velký rámus a malá pokora

ABA měla honosný oficiální vstup. Konal se v prostorách sněmovny, pod záštitou poslanců a účastnili se jej zahraniční hosté. První dojem však kazí zpráva ze stejného týdne – vyjádření České odborné společnosti pro Aplikovanou behaviorální analýzu k rozhovoru s MUDr. Jaroslavem Matýsem. Velice agresivně laděný česko-anglický pamflet kanonádou dvou zahraničních profesorů bombarduje Jaroslava Matýse za části rozhovoru, ve kterých zmínil ABA terapii. Jeden z příspěvků se snaží o přiměřený odstup, ve druhém najdeme známky jízlivosti a arogance. Těžko posoudit, na čí straně byla ve sporu pravda, ale zástupci ABA terapie jasně dokázali, že s agresivitou mají stále velké problémy.

Proč je to tak velký problém?

Podobná vyjádření postrádají kontext a jsou náznakem postoje a přístupu, který je prý už pro ABA minulostí. Proč tedy dva zahraniční profesoři útočí na českého doktora za nějaký jeho výrok v rozhovoru, který se odehrál na úrovni nějakého celostátně nevýznamného internetového média? Opravdu nemají nic lepšího na práci? Nebo snad nemají v ČR jiné cíle? Proč se radši nepouštějí do diskusí s organizacemi, které tu působí delší dobu a jejich přístup k lidem s autismem, jejich mediální vyjadřování o nich v celostátních médiích a na sociálních sítích je jednoznačně problematické, neetické, neprofesionální a špatné. Dost možná proto, že většina těchto organizací se nějakým způsobem k aplikované behaviorální analýze hlásí a je zde tedy společný komerční zájem.

Pokud by to mělo být reprezentativní ukázkou toho, s jakým přístupem se bude v rámci ABA v ČR přistupovat k lidem s autismem a jejich rodinám, pak dává zapravdu veškeré kritice, která na adresu ABA dnes celosvětově zaznívá, nejen od lidí, kteří s autismem žijí.

S ABA terapií je spojené takové množství kritiky a skandálů, že ji rozhodně nelze doporučit. 

Další informace na téma Aplikovaná behaviorální analýza:

ABA