Piktogram

Piktogram je obrázek, který zjednodušeně představuje určitou činnost, je symbolem pro něco jiného – běžným piktogramem, který známe ze života, jsou panáčci na oddělených WC, muž a žena. Piktogramy se často používají při práci s autistickými dětmi, někdy i dospělými. Mohou sloužit jako metoda AAC – Alternativních komunikačních systémů, kdy obrázky usnadňují chápaní komunikace. 

Více článků o piktogramech:

Jak uspokojit potřeby neurodiverzních dětí bez použití behaviorálních modifikací

Facilitovaná komunikace, autismus, řeč

Na obrázku jsou dvě ženy. Žena v oranžovém má hlavu v dlaních a vypráví. Žena v bílém naslouchá.
Konzultace pro rodiny a rodiče